FORUMS

[How To] Change Language in 4Way Extended Power Menu ?

31 posts
Thanks Meter: 11
 
By NQMinhQuan, Member on 20th July 2014, 10:10 AM
Post Reply Subscribe to Thread Email Thread
anyone help me ? How to change language in 4 Way Extended Power Menu . and how to change language in notifications bar ?
thank !
I using S4 E330L 4.4.2

Last edited by NQMinhQuan; 20th July 2014 at 10:20 AM.
 
 
20th July 2014, 01:03 PM |#2  
OP Member
Thanks Meter: 11
 
More
please help me !
20th July 2014, 01:27 PM |#3  
Member
Thanks Meter: 5
 
More
Thumbs up
Quote:
Originally Posted by NQMinhQuan

please help me !

Bạn vào system/app-piv/ copy vào máy tính file SystemUi.apk
Sau đó bạn dùng Super Apk Tool ở mấy diễn đàn VN có để Việt Hóa nó.
20th July 2014, 02:01 PM |#4  
OP Member
Thanks Meter: 11
 
More
Quote:
Originally Posted by ahien147

Bạn vào system/app-piv/ copy vào máy tính file SystemUi.apk
Sau đó bạn dùng Super Apk Tool ở mấy diễn đàn VN có để Việt Hóa nó.

bác có thể cho em hỏi là nó nằm ở file nào không em ṃ mấy ngày rồi mà không ra
20th July 2014, 02:28 PM |#5  
cooperke's Avatar
Senior Member
Thanks Meter: 53
 
More
Only English please!!!!

Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
20th July 2014, 05:43 PM |#6  
Member
Thanks Meter: 5
 
More
Prompt
Quote:
Originally Posted by NQMinhQuan

bác có thể cho em hỏi là nó nằm ở file nào không em ṃ mấy ngày rồi mà không ra

Amen, ông đă root máy chưa?, nếu rồi th́ tải ROOT EXPLORER.APK về, mở nó theo đường dẫn root/system/app-piv/ bấm search "ui" nó ra 2 file 1 file apk và 1 file odex

---------- Post added at 03:43 PM ---------- Previous post was at 03:41 PM ----------

Quote:
Originally Posted by cooperke

Only English please!!!!

Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk

Im so sorry, he and I live 1 country.
20th July 2014, 06:07 PM |#7  
» Arrow «'s Avatar
Senior Member
ROM City
Thanks Meter: 4,279
 
Donate to Me
More
You need decompile jar file in framework folder, modify and compile again.

Regards
10th November 2014, 07:11 PM |#8  
SamsungVietnam's Avatar
Junior Member
Flag Ho Chi Minh
Thanks Meter: 1
 
More
Smile
Quote:
Originally Posted by » Arrow «

You need decompile jar file in framework folder, modify and compile again.

Regards

(name ? ).jar ?
Post Reply Subscribe to Thread

Guest Quick Reply (no urls or BBcode)
Message:
Previous Thread Next Thread
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes