DEGRUS(BASSEM KARRAY) [ Thnx Bro ]
Megatron007
Colour OS
Oppo
Micromax
Xda-Developers