Attend XDA's Second Annual Developer Conference, XDA:DevCon 2014!
5,730,714 Members 41,240 Now Online
XDA Developers Android and Mobile Development Forum

News about CM11 - Nokia X

Tip us?
 
markcooper
Old
#11  
Junior Member
Thanks Meter 1
Posts: 3
Join Date: May 2014
Quote:
Originally Posted by vincent12a2 View Post
I not have computer. How to do that?
vietnamese: ra net đi thím. cắm đt vào pc qua cổng usb rồi chạy nokia x toolkit (cái này t́m trên forum rồi làm theo hướng dẫn). lần đầu làm th́ không quá 30p đâu. làm quen chưa đầy 10p là xong àh :v
 
Harkirat _gill
Old
#12  
Harkirat _gill's Avatar
Junior Member
Thanks Meter 11
Posts: 14
Join Date: May 2014
Location: Amritsar
when david is going to lunch cm11 official for nokia x
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes