HTC Himalaya & Andes: MDA II, XDA II, 2060

MDA II, XDA II, 2060 Windows Mobile 6 Upgrading

Windows Mobile 6 upgrading for the T-Mobile MDA II, O2 XDA II, Qtek 2060
789
12.6K
Threads
789
Messages
12.6K

MDA II, XDA II, 2060 Windows Mobile 2005 Upgrading

Windows Mobile 2005 (5.0) upgrading for the T-Mobile MDA II, O2 XDA II, Qtek 2060
825
5.6K
Threads
825
Messages
5.6K

MDA II, XDA II, 2060 Accessories

Accessories for the i-mate T-Mobile MDA II, O2 XDA II, Qtek 2060 (cases, screen protectors, batteries, etc)
750
4.4K
Threads
750
Messages
4.4K

MDA II, XDA II, 2060 ROM Development

ROM development for the T-Mobile MDA II, O2 XDA II, Qtek 2060
3.8K
23.6K
Threads
3.8K
Messages
23.6K

MDA II, XDA II, 2060 General

Discussion about the T-Mobile MDA II, O2 XDA II, Qtek 2060 (general Q&A, tips & tricks)
5.5K
26.4K
Threads
5.5K
Messages
26.4K