How To Guide Enable Native Call Recording + OP Stock Dialer on OnePlus 10 Pro

Search This thread

davidz85

Member
Sep 5, 2011
47
5
Hi guys,

Found a solution !
 1. Go to Developer Options.
 2. Scroll to an option near the end of the list called Disable Permission Monitoring --> Enable it & the command ./adb shell settings put global op_voice_recording_supported_by_mcc 1 is now executing.
 3. Make a call from your OnePlus Dialer and behold the native call recording button in all its glory !
 4. Review the call recording from the call log of the number from which you recorded the call OR go to folder Music>Recordings>Call Recordings to find your entire list of call recordings
Please note that as I understand it, this call recording function will not survive a reboot. We need to re-execute this command in adb upon each reboot for the time being.

I also tried disabling the Google Dialer to get rid of that annoying floating bubble overlay on the OnePlus in-call UI, but that simply destroys the in-call UI alltogether by no longer revealing it! So the person who created those OP apps that work on our devices succeeded at making it work by accepting that floating bubble as part of the workaround.

I noticed that on few occasions the OnePlus dialer does not hijack the call in time and the call goes through the Google Dialer in-call UI instead. Anyway, not complaining now that I found it to work at least.

Going to fiddle around with Tasker or some other app that allows me to automate the above adb command to execute upon each reboot.

Edit: Think I'm way to dumb to figure out how I'm gonna be writing this task. If someone savvy can chime in, that'd be great !

Edit 2: Used the following page tutorial to get a paid app called LADB to work on my device that allows me to execute adb commands OTG:


So for now, upon each reboot, I'll just open up this app (you'll need access to wifi every time) and copy/paste the adb command in there without the ./ adb shell part added at the start. So use just settings put global op_voice_recording_supported_by_mcc 1 and tap enter. Boom ! You got call recording back in case you had to reboot OTG.

Still looking forward to find a savvy chap on this thread that can help with automating that adb command upon each reboot ;)
Does this will work only if my device is rooted ?
 

meliorus

Member
Oct 11, 2007
34
7
Hi Im doing Polish translation this article :)


"Cześć,

Dopiero co przeszedłem z OP7T na OP10 Pro jako użytkownik europejski. Funkcja nagrywania rozmów nie jest dostępna w tym urządzeniu tutaj.

Na moim OP7T miałem włączone natywne nagrywanie rozmów za pomocą jOnePlus Tools i podobnych. Jtools Oneplus nie instaluje się na naszym urządzeniu. Nie chcę rezygnować z tej bardzo ważnej funkcji. Jestem pewien, że jest tu wiele osób, które są podobne do mnie.

Dla jasności, jeszcze mi się nie udało, a ja nie jestem programistą. Mam nadzieję, że ktoś mądrzejszy ode mnie doceni, jak wspaniałym przełomem byłoby uruchomienie tego na OP10 Pro. Zrobiłem pewne postępy i mam kilka wskazówek, które podzielę poniżej:

 • OP10 Pro jest wyposażony w Google Dialer, a nie w OnePlus Dialer. Google Dialer domyślnie albo zabrania nagrywania rozmów, albo gdy jest włączony, przekazuje wiadomość głosową do drugiej strony informującą, że rozmowa jest nagrywana.

 • Włączyłem opcje dla programistów, dotykając 7 razy numer kompilacji w szczegółach wersji oprogramowania (sekcja O telefonie w Ustawieniach)

 • W Opcjach dla programistów: włączono debugowanie przez USB i odblokowanie OEM

 • Aplikacja jOnePlus Tools (Play Store) nie instaluje się na naszym urządzeniu. Twórca odpowiedział na recenzję w Play Store, że zaprzestał dalszego rozwoju aplikacji.

 • Następująca strona wykazuje, jakie polecenia adb shell muszą być wykonane, aby włączyć natywne nagrywanie rozmów:

  • Polecenia na poprzedniej stronie nie są wykonywane, ale zwracają błąd, który stwierdza, że musi poprzedzać "android.permission.GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS".
  • "pm grant <nazwa_pakietu_aplikacji_android> android.permission.GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS" jest bezużyteczne, jeśli nie ma konkretnej aplikacji, której chciałbyś użyć do zapisu.

  • Film na YouTube wskazuje na następującą stronę, która dostarcza linki do działającej aplikacji OnePlus Dialer & Contacts oos12, wraz z instrukcjami, jak zmienić domyślną aplikację Dialer:

  • Aplikacje działają zgodnie z reklamą, jednak podczas rozmowy na OP Dialer pojawia się nad nim dymek od Google Dialer.
  • Po instalacji, w ustawieniach tych aplikacji nadal nie pokazuje się opcja nagrywania rozmów.
  • Wydaje mi się, że jest plik, do którego chyba potrzebne jest dostęp root, który można otworzyć jako plik tekstowy. W nim można zmienić sposób, w jaki twoje urządzenie interpretuje region, w którym jest używane. Po tym ukazuje się inaczej ukryta funkcja nagrywania rozmów. Ale od zbyt dawna nie wykonywałem takiej operacji i nawet nie pamiętam nazwy tego pliku. Może sposób, w jaki to wyjaśniłem, uruchomi czyjeś zrozumienie tutaj. Zastanawiam się, czy to mogłoby być wskazówką do tego, co jeszcze należy zrobić, aby aktywować funkcję nagrywania rozmów.
  • Bawiłem się trochę różnymi sposobami wpisywania poleceń cmd adb, na przykład używając nazw pakietów aplikacji zainstalowanych w OP dialer i kontaktach w poleceniu pm grant, ale jestem zbyt głupi, żeby to zrobić dobrze, więc nie miałem szczęścia.

  Mam nadzieję, że ktoś mądrzejszy tutaj jest skłonny spróbować i zrobić historię.

  Pozdrawiam i powodzenia!"
 

spiridonas

Member
Jan 9, 2013
12
1
Hi please here the solution for native call recording in oneplus 10 pro.
 

Attachments

 • GoogleDialerMod-4.00-release.apk
  5.6 MB · Views: 136

spiridonas

Member
Jan 9, 2013
12
1
Now my oneplus 10 pro support call recording
but i can't to add all contacts in one time for auto call recording
option only of selecting one by one.
 

Top Liked Posts

 • There are no posts matching your filters.
 • 9
  Hi guys,

  Just upgraded from OP7T to OP10 Pro as a European user.
  Call recording functionality does not come with the device here.

  Had native call recording enabled on my OP7T through jOnePlus Tools and the likes.
  Jtools Oneplus does not install on our device.
  Don't want to give up this very important functionality.
  I'm sure there's a bunch of peeps here just like me.

  To be clear, I haven't succeeded yet and I'm not a developer.
  Hoping someone smarter than me can appreciate what a wonderful breakthrough it would be to make this work on the OP10 Pro.
  I made some progress and have some clues which I'll share in summary below:
  • OP10 Pro comes with Google Dialer, not OnePlus dialer.
   Google dialer natively either prohibits call recording or when succesfully enabled transmits a voice message to the other party disclosing the call is being recorded.

  • Enabled developer options by tapping build number 7 times in software version details (About Phone section in Settings)

  • In Developer Options: enabled USB debugging & OEM unlocking

  • jOnePlus Tools app (Play Store) does not install on our device.
   Dev replied to a review in Play Store he discontinued further development of the app.

  • Following page lists what adb shell commands need to be executed to enable native call recording:

  • Commands on the previous page do not execute, but come back with an error stating "android.permission.GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS" must preceed.

  • "pm grant <android app package name> android.permission.GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS" is useless if there's no particular app available you want to do the writing

  • A YouTube video pointed to the following page providing links to download oos12 working OnePlus Dialer & Contacts app along with instructions to change the default dialer app:

  • The apps work as advertised albeit there's a floating balloon from the Google Dialer appearing overlayed on the OP Dialer when in a call.

  • After installation, settings of these apps still do not show the option for call recording in the settings options list

  • I vaguely remember there's a file, that I think needs root access to get to, that can be opened as a text file, in which you can change how your device interprets the region your device is used in, that afterward allows for the otherwise hidden native call recording function to be revealed. But it's been too long since I performed such an operation and can't even remember the name of this file. Maybe the way I explained it triggers someone's understanding here. I'm wondering if this could be a lead to a remaining thing to do to get that call recording function activated.

  • I fiddled a bit with different ways of writing the cmd adb commands, by for example using the app package names of the installed OP dialer and contacts apps within a pm grant command, but I'm too dumb to get it right, so no luck with that.
  Hoping a smarter person here is willing to give it a go and make history :cool:

  Cheers and godspeed !
  Hi guys,

  Found a solution !
  1.Go to Developer Options.
  2.Scroll to an option near the end of the list called Disable Permission Monitoring --> Enable it.
  3. Install JOneplus Tools + Oppo Dialer + Phone-IncallUI.
  4. Connect PC and Open ADB. Write Command " adb shell pm grant net.jroot3d.joneplustools android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS "
  5. Open JOnePlus Tools and Enable Call Recorder.
  6. Set app Contact as Default and Disable Google Dialer.
  7. Enjoy. No Google Dialer Bubble

  i checked on oneplus 10t
  9
  Hi guys,

  Found a solution !
  1. Go to Developer Options.
  2. Scroll to an option near the end of the list called Disable Permission Monitoring --> Enable it & the command ./adb shell settings put global op_voice_recording_supported_by_mcc 1 is now executing.
  3. Make a call from your OnePlus Dialer and behold the native call recording button in all its glory !
  4. Review the call recording from the call log of the number from which you recorded the call OR go to folder Music>Recordings>Call Recordings to find your entire list of call recordings
  Please note that as I understand it, this call recording function will not survive a reboot. We need to re-execute this command in adb upon each reboot for the time being.

  I also tried disabling the Google Dialer to get rid of that annoying floating bubble overlay on the OnePlus in-call UI, but that simply destroys the in-call UI alltogether by no longer revealing it! So the person who created those OP apps that work on our devices succeeded at making it work by accepting that floating bubble as part of the workaround.

  I noticed that on few occasions the OnePlus dialer does not hijack the call in time and the call goes through the Google Dialer in-call UI instead. Anyway, not complaining now that I found it to work at least.

  Going to fiddle around with Tasker or some other app that allows me to automate the above adb command to execute upon each reboot.

  Edit: Think I'm way to dumb to figure out how I'm gonna be writing this task. If someone savvy can chime in, that'd be great !

  Edit 2: Used the following page tutorial to get a paid app called LADB to work on my device that allows me to execute adb commands OTG:


  So for now, upon each reboot, I'll just open up this app (you'll need access to wifi every time) and copy/paste the adb command in there without the ./ adb shell part added at the start. So use just settings put global op_voice_recording_supported_by_mcc 1 and tap enter. Boom ! You got call recording back in case you had to reboot OTG.

  Still looking forward to find a savvy chap on this thread that can help with automating that adb command upon each reboot ;)
  3
  Hi guys,

  Just upgraded from OP7T to OP10 Pro as a European user.
  Call recording functionality does not come with the device here.

  Had native call recording enabled on my OP7T through jOnePlus Tools and the likes.
  Jtools Oneplus does not install on our device.
  Don't want to give up this very important functionality.
  I'm sure there's a bunch of peeps here just like me.

  To be clear, I haven't succeeded yet and I'm not a developer.
  Hoping someone smarter than me can appreciate what a wonderful breakthrough it would be to make this work on the OP10 Pro.
  I made some progress and have some clues which I'll share in summary below:
  • OP10 Pro comes with Google Dialer, not OnePlus dialer.
   Google dialer natively either prohibits call recording or when succesfully enabled transmits a voice message to the other party disclosing the call is being recorded.

  • Enabled developer options by tapping build number 7 times in software version details (About Phone section in Settings)

  • In Developer Options: enabled USB debugging & OEM unlocking

  • jOnePlus Tools app (Play Store) does not install on our device.
   Dev replied to a review in Play Store he discontinued further development of the app.

  • Following page lists what adb shell commands need to be executed to enable native call recording:

  • Commands on the previous page do not execute, but come back with an error stating "android.permission.GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS" must preceed.

  • "pm grant <android app package name> android.permission.GRANT_RUNTIME_PERMISSIONS" is useless if there's no particular app available you want to do the writing

  • A YouTube video pointed to the following page providing links to download oos12 working OnePlus Dialer & Contacts app along with instructions to change the default dialer app:

  • The apps work as advertised albeit there's a floating balloon from the Google Dialer appearing overlayed on the OP Dialer when in a call.

  • After installation, settings of these apps still do not show the option for call recording in the settings options list

  • I vaguely remember there's a file, that I think needs root access to get to, that can be opened as a text file, in which you can change how your device interprets the region your device is used in, that afterward allows for the otherwise hidden native call recording function to be revealed. But it's been too long since I performed such an operation and can't even remember the name of this file. Maybe the way I explained it triggers someone's understanding here. I'm wondering if this could be a lead to a remaining thing to do to get that call recording function activated.

  • I fiddled a bit with different ways of writing the cmd adb commands, by for example using the app package names of the installed OP dialer and contacts apps within a pm grant command, but I'm too dumb to get it right, so no luck with that.
  Hoping a smarter person here is willing to give it a go and make history :cool:

  Cheers and godspeed !
  3
  Hi guys,

  Found a solution !
  1. Go to Developer Options.
  2. Scroll to an option near the end of the list called Disable Permission Monitoring --> Enable it & the command ./adb shell settings put global op_voice_recording_supported_by_mcc 1 is now executing.
  3. Make a call from your OnePlus Dialer and behold the native call recording button in all its glory !
  4. Review the call recording from the call log of the number from which you recorded the call OR go to folder Music>Recordings>Call Recordings to find your entire list of call recordings
  Please note that as I understand it, this call recording function will not survive a reboot. We need to re-execute this command in adb upon each reboot for the time being.

  I also tried disabling the Google Dialer to get rid of that annoying floating bubble overlay on the OnePlus in-call UI, but that simply destroys the in-call UI alltogether by no longer revealing it! So the person who created those OP apps that work on our devices succeeded at making it work by accepting that floating bubble as part of the workaround.

  I noticed that on few occasions the OnePlus dialer does not hijack the call in time and the call goes through the Google Dialer in-call UI instead. Anyway, not complaining now that I found it to work at least.

  Going to fiddle around with Tasker or some other app that allows me to automate the above adb command to execute upon each reboot.

  Edit: Think I'm way to dumb to figure out how I'm gonna be writing this task. If someone savvy can chime in, that'd be great !

  Edit 2: Used the following page tutorial to get a paid app called LADB to work on my device that allows me to execute adb commands OTG:


  So for now, upon each reboot, I'll just open up this app (you'll need access to wifi every time) and copy/paste the adb command in there without the ./ adb shell part added at the start. So use just settings put global op_voice_recording_supported_by_mcc 1 and tap enter. Boom ! You got call recording back in case you had to reboot OTG.

  Still looking forward to find a savvy chap on this thread that can help with automating that adb command upon each reboot ;)
  Though i dont own 10pro, i like the way you put your efforts. I'm using 9r, and i still didn't updated the os from first one with which it came out of box, because of this security/privacy drama of google; but it's okay for google record each and every move we make.
  2
  Have you tried SKVALEX call recording app? Not sure if it works on Android 12 though. It needs root/magisk to work.
  Thank you for the suggestion. I am mainly interested in re-acquiring native call recording functionality. I was also informed that Android 12 indeed does not permit any third party call recording apps to function properly. Asides from that, a non-root method is what I pursue as primary objective. But thank you for suggesting, I appreciate it