Development [ROM][MIUI 23.1.9 Port] EliteRom A13 MIUI 14 for Redmi Note 10 Pro/Max

Search This thread

carlito-lt26i

Senior Member
Nov 1, 2012
211
345
Anyone have camera issues? It crashes automatically when I take a photo, and there is no problem with opening the camera live preview, but it crashes when I click the camera button. I tried to exclude recently installed suspicious apps and clear camera data, but it didn't work.
 

HassanMirza01

Senior Member
NEW Update:
2022-10-15 EliteRom 22.10.12-A12-MIUI 13:

- Base updated to Latest Weekly rom
- furious installer, roms installed within 40seconds except F3GT
- New logos, animations added in Elite Customizations
- Rom name changed to EliteRomLite to better differentiate it from other variants
- China type settings layout fully now with security options all unlocked
- Google startup, including google restore, google singin
- Themes Manager, Calculator and Cleaner apps updated to latest
- Folder columns 3/4 options choice
- Data usage now show on MIUI 13 styled Control center
- Google startup present now instead of MIUI, it let you login/restore apps, data from google account
- Latest Security app and launcher updated
- Mi Browser is present in roms now as no browser was available by default
- Many under the hood fixes
- 90 FPS on CODM/PUBGKr/PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
- Bubble notifications are perfectly fine now,
- Slow charge, Deep sleep issues fixed
- Fonts selection in display has medium option too now
- Enabled Super resolution, MEMC, AI Image enhancement, AI HDR enhancement features in display settings
- Auto call recording option is back
- Many new settings under Special features
- Hide apps icon on desktop is added
- Swiping screen to get shortcut apps/gestures added
- Fixed incoming calls as pop up instead of full screen
- Fixed notification issues, now coming normal and instant (yeah try it)
- Safetynet passed by default, no magisk installed
- 90 FPS on PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
- Unlimited google photos without root/module in high quality
- New Elite bootanimation <3
- Removed useless charging colors menu, no one use it
- Missing app icons are added back
- Region choice is present
- all special features from China base
- Privacy dot icon on statusbar switchable
- Many new chinese features imported
- Data usage tiles like China control center present
- Power menu under keyguard choice
- Latest TWRP/OFOX included in a/b devices
- Power menu of MIUI 13 styled modified
- Properly patched theme store, all themes and import option works
- Mi Share and Nearby Share working flawlessly
- Removed mi logging from apps
- MIUI Dialer, Messages, Launcher apps are installed
- Many new launcher settings including 7x16 grid view, double tap to sleep, dock icons number selection etc
- App vault and Google discover both available to choose, install Google app for discover use
- Search bar converted to google one instead of mi search
- Choice in MIUI 13 styled control center and MIUI 12 styled control center
- Music player widget support on Control center. show/hide
- Mi Hub on control center. show/hide
- 4 way volume panels, system and notif sounds are separately controlled
- Autorun of apps fixed, all apps will receive notifications fine even in background, if not, turn it on yourself
- Performance apps tuned
- All google apps should be enabled and working now, cast etc, install apps and they are supported
- Colored notification icons choice
- Screenshots in secure apps. enable/disable
- PiP size choice
- PiP corners choice
- Choice of 60/90/120 framerate selection
- Many famous languages are added systemwide to all apps
- Removed system updater,
- More animation scale values
- Choice of selection for number of icons in MIUI 12 Control center
- Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
- Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
- Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar
- Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
- Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
- MIUI patched package installer instead of Google,
- Disabled annoying low battery notification
- Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
- Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
- Gorgeous charging flow animation with customizations now
- System apps will be updated to latest versions
- Amoled Colors module, need kernel support.
- Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage

Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!
 
 • Like
Reactions: RAMBO29 and leduc86

leduc86

Member
Sep 21, 2022
8
0
use code code status status if you lo lắng về hàng ngân sách

Cập nhật mới:
2022-10-15 EliteRom 22.10.12-A12-MIUI 13:

[SPOILER = "Bấm để xem chi tiết"] - Cơ sở được cập nhật lên rom mới nhất hàng tuần
- trình cài đặt dữ dội, các bản rom được cài đặt trong vòng 40 giây ngoại trừ F3GT
- Các logo, hình ảnh động mới được thêm vào trong Elite Customizations
- Tên rom được thay đổi thành EliteRomLite để phân biệt tốt hơn với các biến thể khác
- Bố cục cài đặt kiểu Trung Quốc hiện đầy đủ với các tùy chọn bảo mật đã được mở khóa
- Google khởi động, bao gồm google restore, google singin
- Các ứng dụng Trình quản lý chủ đề, Máy tính và Trình dọn dẹp được cập nhật mới nhất
- Thư mục cột 3/4 tùy chọn lựa chọn
- Việc sử dụng dữ liệu hiện hiển thị trên Trung tâm điều khiển theo kiểu MIUI 13
- Google khởi động hiện nay thay vì MIUI, nó cho phép bạn đăng nhập / khôi phục ứng dụng, dữ liệu từ tài khoản google
- Ứng dụng bảo mật và trình khởi chạy mới nhất được cập nhật
- Mi Browser hiện có trong rom vì không có trình duyệt nào khả dụng theo mặc định
- Nhiều bản sửa lỗi dưới mui xe
- 90 FPS trên CODM / PUBGKr / PUBG / BGMI mà không cần root / mô-đun. Mẫu mã cũng không thay đổi
- Thông báo bong bóng hiện hoàn toàn ổn,
- Sạc chậm, các vấn đề về giấc ngủ sâu đã được khắc phục
- Lựa chọn phông chữ trong màn hình hiện cũng có tùy chọn trung bình
- Bật tính năng Siêu phân giải, MEMC, Nâng cao hình ảnh AI, Nâng cao AI HDR trong cài đặt hiển thị
- Tùy chọn ghi âm cuộc gọi tự động đã trở lại
- Nhiều cài đặt mới trong Tính năng đặc biệt
- Biểu tượng ẩn ứng dụng trên máy tính để bàn được thêm vào
- Vuốt màn hình để thêm các ứng dụng / cử chỉ tắt
- Cố định cuộc gọi đến dưới dạng cửa sổ bật lên thay vì toàn màn hình
- Đã khắc phục sự cố thông báo, hiện đang hoạt động bình thường và tức thì (vâng hãy thử)
- Safetynet được thông qua theo mặc định, không cài đặt magisk
- 90 FPS trên PUBG / BGMI mà không cần root / mô-đun. Mẫu mã cũng không thay đổi
- Ảnh google không giới hạn mà không cần root / mô-đun chất lượng cao
- Khởi động Elite mới <3
- Đã xóa menu màu sạc vô ích, không ai sử dụng nó
- Các biểu tượng ứng dụng bị thiếu được thêm trở lại
- Lựa chọn khu vực hiện có
- tất cả các tính năng đặc biệt từ cơ sở Trung Quốc
- Biểu tượng dấu chấm riêng tư trên thanh trạng thái có thể chuyển đổi
- Nhiều tính năng mới của Trung Quốc được nhập khẩu
- Các ô sử dụng dữ liệu như trung tâm kiểm soát Trung Quốc hiện có
- Menu nguồn dưới lựa chọn bảo vệ phím
- TWRP / OFOX mới nhất được bao gồm trong các thiết bị a / b
- Menu nguồn của MIUI 13 được sửa đổi theo kiểu
- Cửa hàng chủ đề được vá đúng cách, tất cả các chủ đề và tùy chọn nhập hoạt động
- Chia sẻ Mi và Chia sẻ lân cận hoạt động hoàn hảo
- Đã xóa nhật ký mi khỏi ứng dụng
- Các ứng dụng MIUI Dialer, Messages, Launcher được cài đặt
- Nhiều cài đặt trình khởi chạy mới bao gồm chế độ xem lưới 7x16, nhấn đúp để ngủ, lựa chọn số biểu tượng dock, v.v.
- App Vault và Google khám phá đều có sẵn để lựa chọn, cài đặt ứng dụng Google để sử dụng khám phá
- Thanh tìm kiếm được chuyển đổi thành google một thay vì tìm kiếm mi
- Lựa chọn trong trung tâm điều khiển kiểu MIUI 13 và trung tâm điều khiển kiểu MIUI 12
- Hỗ trợ widget chơi nhạc trên Control center. hiện an
- Mi Hub trên trung tâm điều khiển. hiện an
- Bảng âm lượng 4 chiều, hệ thống và âm thanh notif được điều khiển riêng biệt
- Đã sửa lỗi tự động chạy ứng dụng, tất cả các ứng dụng sẽ nhận được thông báo tốt ngay cả trong nền, nếu không, hãy tự bật nó lên
- Các ứng dụng hiệu suất được điều chỉnh
- Tất cả các ứng dụng google sẽ được bật và hoạt động ngay bây giờ, truyền, v.v., cài đặt ứng dụng và chúng được hỗ trợ
- Lựa chọn biểu tượng thông báo màu
- Ảnh chụp màn hình trong các ứng dụng an toàn. cho phép vô hiệu hóa
- Lựa chọn kích thước PiP
- Lựa chọn góc PiP
- Lựa chọn 60/90/120 lựa chọn tốc độ khung hình
- Nhiều ngôn ngữ nổi tiếng được thêm trên toàn hệ thống vào tất cả các ứng dụng
- Đã xóa trình cập nhật hệ thống,
- Nhiều giá trị tỷ lệ hoạt ảnh hơn
- Lựa chọn lựa chọn cho số lượng biểu tượng trong Trung tâm điều khiển MIUI 12
- Lựa chọn lựa chọn cho số lượng chuyển đổi trong thanh thông báo bóng râm thu nhỏ cũ.
- Lựa chọn lựa chọn cho số lượng chuyển đổi trong thanh thông báo bóng râm mở rộng Cũ.
- Lựa chọn lựa chọn cho số hàng trong thanh thông báo Bóng râm cũ
- Khả năng cài đặt apk hệ thống được tải xuống từ các nguồn của bên thứ ba.
- Hoàn toàn tranh luận, Không có tào lao vô ích ở đó. Hình nền siêu được gỡ bỏ, cài đặt apks nếu bạn cần.
- Trình cài đặt gói được vá MIUI thay vì Google,
- Tắt thông báo pin yếu gây phiền nhiễu
- Số biểu tượng thông báo động, bạn có thể chọn ngay lập tức số lượng biểu tượng để hiển thị trên thanh trạng thái.
- Xác minh chữ ký bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cài đặt các phiên bản thấp hơn, các ứng dụng chữ ký khác nhau có thể.
- Hoạt ảnh dòng sạc tuyệt đẹp với các tùy chỉnh ngay bây giờ
- Các ứng dụng hệ thống sẽ được cập nhật lên phiên bản mới nhất
- Mô-đun Amoled Colors, cần hỗ trợ kernel.
- Mã hóa bị tắt theo mặc định. Giờ đây Elite hoạt động với cả bộ nhớ được mã hóa / giải mã

Changelog ở trên không chứa Changelog của rom Xiaomi / Xiaomi.eu, nó được bao gồm trong các rom và có thể tìm thấy trên web của họ!
[/ SPOILER]
 

leduc86

Member
Sep 21, 2022
8
0
N Is Vietnamese language added in this update?Is Vietnamese language added in this update?
 

yosora

Member
Apr 9, 2012
27
4
Anyone have camera issues? It crashes automatically when I take a photo, and there is no problem with opening the camera live preview, but it crashes when I click the camera button. I tried to exclude recently installed suspicious apps and clear camera data, but it didn't work.
Hi, I have the same problem after the newest update where if you shoot a pic the cam app just crash, I updated to this version because a bug where Google Play services couldn´t update itself. Now Google Play services works, but MI cam nope, I´m using Footej cam 2 it´s not the same but its cool till a fix.

Thanks for sharing your Rom, it´s the best one far away, keep rocking!
 

HassanMirza01

Senior Member
Hi, I have the same problem after the newest update where if you shoot a pic the cam app just crash, I updated to this version because a bug where Google Play services couldn´t update itself. Now Google Play services works, but MI cam nope, I´m using Footej cam 2 it´s not the same but its cool till a fix.

Thanks for sharing your Rom, it´s the best one far away, keep rocking!
update camera, or downgrade app, will be fixed in next one
 

Oi69qEZ

Member
Oct 10, 2019
31
0
Hello!

I was wondering how this ROM performs in terms of stability, battery consumption. Does it have minimal GAPPS preinstalled ? and does fast charging+most sensors works like intended ?

Thanks.
 

carlito-lt26i

Senior Member
Nov 1, 2012
211
345
Hi, I have the same problem after the newest update where if you shoot a pic the cam app just crash, I updated to this version because a bug where Google Play services couldn´t update itself. Now Google Play services works, but MI cam nope, I´m using Footej cam 2 it´s not the same but its cool till a fix.

Thanks for sharing your Rom, it´s the best one far away, keep rocking!
Cam crash, using google cam. OK
but android auto is getting disconnected.
using MIUI cam 4.5.000780.2, all functional.
 

Attachments

 • Screenshot_2022-10-27-21-30-17-734_com.miui.securitycenter.jpg
  Screenshot_2022-10-27-21-30-17-734_com.miui.securitycenter.jpg
  193 KB · Views: 21
 • Like
Reactions: bgochoa

Top Liked Posts

 • There are no posts matching your filters.
 • 3
  23.1.9 rom link updated
  rom booting fine now
  2
  Flash custom kernel👍
  {Mod edit: Link removed. Oswald Boelcke}
  @vuk1963

  I've removed the link to 4pda from your above post! Same applies to your posts e.g. here and here. I'm going to check your post history for further references to 4pda and reserve the right to edit or remove them without further notification. Your other posts above promoting 4pda or denying the requirements stipulated by rule no. 11 have been deleted.
  4pda is not only another phone related website (and not at all affiliated with xda-developers) but also well known for the distribution of malware and warez. Links or references to 4pda are not accepted on XDA.
  XDA Forum Rules (excerpt):
  ...
  6. Do not post or request warez.

  If a piece of software requires you to pay to use it, then pay for it. We do not accept warez nor do we permit members to request, post, promote or describe ways in which warez, cracks, serial codes or other means of avoiding payment, can be obtained or used. This is a site of developers, i.e. the sort of people who create such software. When you cheat a software developer, you cheat us as a community.

  (...)

  11. Don’t post with the intention of selling something.
  • Don’t use XDA to advertise your product or service. Proprietors of for-pay products or services, may use XDA to get feedback, provide beta access, or a free version of their product for XDA users and to offer support, but not to post with the intention of selling. This includes promoting sites similar / substantially similar to XDA-Developers.com.
  • Do not post press releases, announcements, links to trial software or commercial services, unless you’re posting an exclusive release for XDA-Developers.com.
  • Encouraging members to participate in forum activities on other phone related sites is prohibited.
  • Off-site downloads are permitted if the site is non-commercial and does not require registration.
  • Off-site downloads from sites requiring registration are NOT encouraged but may be permitted if both of the following conditions are met:
   A) The site belongs to a member of XDA-Developers with at least 1500 posts and 2 years membership, who actively maintains an XDA-Developers support thread(s) / posts, related to the download.
   B) The site is a relatively small, personal website without commercial advertising / links (i.e. not a competitor forum-based site with purposes and aims similar to those of XDA-Developers.com.)
  ...
  Please read my message as a friendly warning and refrain from sharing of such links in future! Thanks for your cooperation.

  Regards
  Oswald Boelcke
  Senior Moderator
  1
  Flash custom kernel👍
  ...
  I get an error 404 when trying to download that kernel. Using vantom's aghisna kernel


  seems to do the trick for now
  1
  Thanks for the good effort..
  My question before installing this Rom is:
  GOOGLE dialer or MIUI Dialer??
  when reading changelog?
  1
  {Mod edit: Quoted post has been deleted. Oswald Boelcke}
  Not going to join Telegram or this other Russian site for support on this XDA ROM. If this kernel/firmware source is necessary for this ROM, it should be locally-stored or linked, or it's a pass on both. Translation on it is also not encouraging.
 • 25
  fVQHaqp.jpg


  EliteRom Project
  For Redmi Note 10 Pro

  To Get Elite ROM Plus,

  Join Telegram group for more Info...@EliteDevelopmentforMi


  /* Your warranty is now void.
  * We are not responsible for bricked devices, dead SD cards,
  * thermonuclear war, or you getting fired because the alarm
  * App failed. Please do some research if you have any concerns
  * about features included in this ROM before flashing it,
  * YOU are choosing to make these modifications, and if you
  * point finger at me for messing up your device, i will laugh at you.*/​

  DESCRIPTION:
  Hey fellas..... its MIRZA :)
  As you all know Elite ROM from EMUI & MIUI times, Now making its way to MIUI Devices...

  The Elite ROM has these advanced features,,,
  Features/Changes:
  Changes in this build:

  - Finally MIUI 14 is here and we polished it to the best ;)
  - MultiLanguge rom for all apps
  - Frame screenshots added
  - Updated all apps to MIUI 14 base
  - Super icons available, new MIUI 14 widgets support present
  - Package installer can install any type of apps i.e Upgrade/downgrade/different signature apps
  - Number of columns in folders, number of icons on dock added
  - MIUI+Google startup, You can login/restore apps from google on startup
  - Fully Debloated. no useless crap there, all removed, lightweight rom
  - Added missing MIUI 14 apps
  - SafetyNet is passed by default. Play store certified
  - 90fps enabled for PUBG/PUBGKr/BGMI/CODM without model change
  - Notifications are instant from all apps
  - New and Old type of Extended Power menu added
  - New Settings interface like china beta native roms
  - 5 styles of Recents added
  - Options to configure CC11 toggles columns and rows
  - Many new but only working options enabled in Display>AI Image engine menu
  - Bubble notifications are perfectly fine now
  - Fixed data usage showing on Control centers
  - Nearby share tile is visible in all control centers/MIUI 11 styled QS now
  - Incoming calls appear as popup now instead of full screen
  - Fixed google unlimited photos issue, now they can be backed up in storage saver mode (soon original quality unlimited)
  - TWRP/OFOX recovery available inside rom, no need to flash recovery after rom flash
  - Contributors page redefined, new sponsors entries added too
  - 3rd party Material You theming enabled for Settings app, Elite customizations page and storage liquid follow that theme
  - Wallpaper carousal updated to latest releases
  - Clipboard fixed on all apps
  - Dark mode fixed for every app
  - Added Google news Feed switchable, install google app for that
  - Fixed issues of screen on time, weather, calculator, widgets
  - Privacy green dot on/off,
  - App vault is changed to english language fully
  - Added latest ThemeManager
  - Double tap to sleep added in launcher options
  - Grid options are present now upto 8x16
  - 4 way Volume bars available
  - Hide icon names on Mi Launcher choice
  - Pip size choice
  - Charging animations of 3 type provided
  - Colored notification icons option added
  - Missing icons in settings menu for new items added
  - No ads in rom anywhere
  - Many new animation scale values to choose
  - Screenshot in secured apps is possible now

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  BUGS:
  - NFC might/might not available
  - Camera might crash at some places, use GCAM or LEICA CAM

  Installation Instructions:

  - Install rom zip using TWRP/OFOX
  - Format if you are encrypted, otherwise wipe data is enough
  - Reboot
  - Enjoy the smoothness+performance

  This took Countless hours to be built,,, you all know that.......

  If you are Enjoying OR Liking my work, Support with Donation :)
  :D


  Kernel Source: Stock Kernel
  For Stable Roms A13:
  https://sourceforge.net/projects/xiaomi-eu-multilang-miui-roms/files/xiaomi.eu/MIUI-STABLE-RELEASES/MIUIv14
  For Stable Roms A12: https://sourceforge.net/projects/xiaomi-eu-multilang-miui-roms/files/xiaomi.eu/MIUI-STABLE-RELEASES/MIUIv13
  For Weeklies/DEV Roms:
  https://sourceforge.net/projects/xiaomi-eu-multilang-miui-roms/files/xiaomi.eu/MIUI-WEEKLY-RELEASES

  Hit Thanks and Support me if you Like and get help from this thread...Thank you...

  Take Permission before sharing links or copying to other Forums....

  If something is not working and you need support from me, then upload recovery.log/matlog of your problem,,, i wont considered your problem as a real problem without log,,, because others saying this as working!!

  For staying Up to date with Project & New features, join Elite ROM Telegram group.


  Contributors:
  @HassanMirza01 for doing all this :D :)
  @topjohnwu for the Magisk
  MiRoom & Xiaomi.eu for their work

  ROM OS Version: Weekly 23.1.9
  ROM Kernel: Stock Modified
  ROM Firmware Required: Bootloader Unlocked / Ofox/TWRP
  Based On: MIUI Stable


  Version Information:
  Status: Stable
  Created on: 2021-04-30
  Last Updated on: 2023-01-15
  9
  Download Links:
  Elite ROMs:
  EliteRom Downloads for Note10Pro by HassanMirza01

  All my ROMs are available on my Web,,, EliteDevelopment.com.pk

  Press Thanks and donate if you like it :)
  6
  CHANGELOG:
  2022-01-15 EliteRomLite V14.0.23.1.9.DEV-MIUI 14-A13:

  - Base updated to latest DEV release
  - MultiLanguge rom for all apps
  - Frame screenshots added
  - Updated all apps to MIUI 14 base
  - Super icons available, new MIUI 14 widgets support present
  - Package installer can install any type of apps i.e Upgrade/downgrade/different signature apps
  - Number of columns in folders, number of icons on dock added
  - MIUI+Google startup, You can login/restore apps from google on startup
  - Fully Debloated. no useless crap there, all removed, lightweight rom
  - Added missing MIUI 14 apps
  - SafetyNet is passed by default. Play store certified
  - 90fps enabled for PUBG/PUBGKr/BGMI/CODM without model change
  - Notifications are instant from all apps
  - New and Old type of Extended Power menu added
  - New Settings interface like china beta native roms
  - 5 styles of Recents added
  - Options to configure CC11 toggles columns and rows
  - Many new but only working options enabled in Display>AI Image engine menu
  - Bubble notifications are perfectly fine now
  - Fixed data usage showing on Control centers
  - Nearby share tile is visible in all control centers/MIUI 11 styled QS now
  - Incoming calls appear as popup now instead of full screen
  - Fixed google unlimited photos issue, now they can be backed up in storage saver mode (soon original quality unlimited)
  - TWRP/OFOX recovery available inside rom, no need to flash recovery after rom flash
  - Contributors page redefined, new sponsors entries added too
  - 3rd party Material You theming enabled for Settings app, Elite customizations page and storage liquid follow that theme
  - Wallpaper carousal updated to latest releases
  - Clipboard fixed on all apps
  - Dark mode fixed for every app
  - Added Google news Feed switchable, install google app for that
  - Fixed issues of screen on time, weather, calculator, widgets
  - Privacy green dot on/off,
  - App vault is changed to english language fully
  - Added latest ThemeManager
  - Double tap to sleep added in launcher options
  - Grid options are present now upto 8x16
  - 4 way Volume bars available
  - Hide icon names on Mi Launcher choice
  - Pip size choice
  - Charging animations of 3 type provided
  - Colored notification icons option added
  - Missing icons in settings menu for new items added
  - No ads in rom anywhere
  - Many new animation scale values to choose
  - Screenshot in secured apps is possible now

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2022-10-29 EliteRomLite 22.10.26-A12-MIUI 13:
  - Base updated to Latest Weekly rom
  - Wifi dual band options unlocked
  - Updated Launcher, Appvault, Permissions app, SecurityCenter apps
  - Heating reduced now, you can use your favourite kernel
  - Removed some useless little features which were using resources
  - Furious installer, roms installed within 40seconds except F3GT
  - New logos, animations added in Elite Customizations
  - Rom name changed to EliteRomLite to better differentiate it from other variants
  - China type settings layout fully now with security options all unlocked
  - Google startup, including google restore, google singin
  - Themes Manager, Calculator and Cleaner apps updated to latest
  - Folder columns 3/4 options choice
  - Data usage now show on MIUI 13 styled Control center
  - Google startup present now instead of MIUI, it let you login/restore apps, data from google account
  - Latest Security app and launcher updated
  - Mi Browser is present in roms now as no browser was available by default
  - Many under the hood fixes
  - 90 FPS on CODM/PUBGKr/PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
  - Bubble notifications are perfectly fine now,
  - Slow charge, Deep sleep issues fixed
  - Fonts selection in display has medium option too now
  - Enabled Super resolution, MEMC, AI Image enhancement, AI HDR enhancement features in display settings
  - Auto call recording option is back
  - Many new settings under Special features
  - Hide apps icon on desktop is added
  - Swiping screen to get shortcut apps/gestures added
  - Fixed incoming calls as pop up instead of full screen
  - Fixed notification issues, now coming normal and instant (yeah try it)
  - Safetynet passed by default, no magisk installed
  - 90 FPS on PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
  - Unlimited google photos without root/module in high quality
  - New Elite bootanimation <3
  - Removed useless charging colors menu, no one use it
  - Missing app icons are added back
  - Region choice is present
  - all special features from China base
  - Privacy dot icon on statusbar switchable
  - Many new chinese features imported
  - Data usage tiles like China control center present
  - Power menu under keyguard choice
  - Latest TWRP/OFOX included in a/b devices
  - Power menu of MIUI 13 styled modified
  - Properly patched theme store, all themes and import option works
  - Mi Share and Nearby Share working flawlessly
  - Removed mi logging from apps
  - MIUI Dialer, Messages, Launcher apps are installed
  - Many new launcher settings including 7x16 grid view, double tap to sleep, dock icons number selection etc
  - App vault and Google discover both available to choose, install Google app for discover use
  - Search bar converted to google one instead of mi search
  - Choice in MIUI 13 styled control center and MIUI 12 styled control center
  - Music player widget support on Control center. show/hide
  - Mi Hub on control center. show/hide
  - 4 way volume panels, system and notif sounds are separately controlled
  - Autorun of apps fixed, all apps will receive notifications fine even in background, if not, turn it on yourself
  - Performance apps tuned
  - All google apps should be enabled and working now, cast etc, install apps and they are supported
  - Colored notification icons choice
  - Screenshots in secure apps. enable/disable
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Choice of 60/90/120 framerate selection
  - Many famous languages are added systemwide to all apps
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Choice of selection for number of icons in MIUI 12 Control center
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2022-10-15 EliteRom 22.10.12-A12-MIUI 13:
  - Base updated to Latest Weekly rom
  - furious installer, roms installed within 40seconds except F3GT
  - New logos, animations added in Elite Customizations
  - Rom name changed to EliteRomLite to better differentiate it from other variants
  - China type settings layout fully now with security options all unlocked
  - Google startup, including google restore, google singin
  - Themes Manager, Calculator and Cleaner apps updated to latest
  - Folder columns 3/4 options choice
  - Data usage now show on MIUI 13 styled Control center
  - Google startup present now instead of MIUI, it let you login/restore apps, data from google account
  - Latest Security app and launcher updated
  - Mi Browser is present in roms now as no browser was available by default
  - Many under the hood fixes
  - 90 FPS on CODM/PUBGKr/PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
  - Bubble notifications are perfectly fine now,
  - Slow charge, Deep sleep issues fixed
  - Fonts selection in display has medium option too now
  - Enabled Super resolution, MEMC, AI Image enhancement, AI HDR enhancement features in display settings
  - Auto call recording option is back
  - Many new settings under Special features
  - Hide apps icon on desktop is added
  - Swiping screen to get shortcut apps/gestures added
  - Fixed incoming calls as pop up instead of full screen
  - Fixed notification issues, now coming normal and instant (yeah try it)
  - Safetynet passed by default, no magisk installed
  - 90 FPS on PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
  - Unlimited google photos without root/module in high quality
  - New Elite bootanimation <3
  - Removed useless charging colors menu, no one use it
  - Missing app icons are added back
  - Region choice is present
  - all special features from China base
  - Privacy dot icon on statusbar switchable
  - Many new chinese features imported
  - Data usage tiles like China control center present
  - Power menu under keyguard choice
  - Latest TWRP/OFOX included in a/b devices
  - Power menu of MIUI 13 styled modified
  - Properly patched theme store, all themes and import option works
  - Mi Share and Nearby Share working flawlessly
  - Removed mi logging from apps
  - MIUI Dialer, Messages, Launcher apps are installed
  - Many new launcher settings including 7x16 grid view, double tap to sleep, dock icons number selection etc
  - App vault and Google discover both available to choose, install Google app for discover use
  - Search bar converted to google one instead of mi search
  - Choice in MIUI 13 styled control center and MIUI 12 styled control center
  - Music player widget support on Control center. show/hide
  - Mi Hub on control center. show/hide
  - 4 way volume panels, system and notif sounds are separately controlled
  - Autorun of apps fixed, all apps will receive notifications fine even in background, if not, turn it on yourself
  - Performance apps tuned
  - All google apps should be enabled and working now, cast etc, install apps and they are supported
  - Colored notification icons choice
  - Screenshots in secure apps. enable/disable
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Choice of 60/90/120 framerate selection
  - Many famous languages are added systemwide to all apps
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Choice of selection for number of icons in MIUI 12 Control center
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2022-09-24 EliteRom 22.9.21-A12-MIUI 13:
  - Base updated to Latest Weekly rom
  - Extended power menu of new design is added
  - New logos, animations added in Elite Customizations
  - Rom name changed to EliteRomLite to better differentiate it from other variants
  - China type settings layout fully now with security options all unlocked
  - Google startup, including google restore, google singin
  - Themes Manager, Calculator and Cleaner apps updated to latest
  - Scanner, Notes, Sound recorder and many other apps can be uninstall now
  - Many other under the hood changes to improve overall performance
  - Changed recorder app design
  - Fix lockscreen top left large lock screen clock style was missing some characters
  - In filemanager you can add up to 4 files in the new widget
  - Folder columns 3/4 options choice
  - Data usage now show on MIUI 13 styled Control center
  - Google startup present now instead of MIUI, it let you login/restore apps, data from google account
  - Latest Security app and launcher updated
  - Mi Browser is present in roms now as no browser was available by default
  - Many under the hood fixes
  - 90 FPS on CODM/PUBGKr/PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
  - Bubble notifications are perfectly fine now,
  - Slow charge, Deep sleep issues fixed
  - Fonts selection in display has medium option too now
  - Enabled Super resolution, MEMC, AI Image enhancement, AI HDR enhancement features in display settings
  - Auto call recording option is back
  - Many new settings under Special features
  - Hide apps icon on desktop is added
  - Swiping screen to get shortcut apps/gestures added
  - Fixed incoming calls as pop up instead of full screen
  - Fixed notification issues, now coming normal and instant (yeah try it)
  - Safetynet passed by default, no magisk installed
  - 90 FPS on PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
  - Unlimited google photos without root/module in high quality
  - New Elite bootanimation <3
  - Removed useless charging colors menu, no one use it
  - Missing app icons are added back
  - Region choice is present
  - all special features from China base
  - Privacy dot icon on statusbar switchable
  - Many new chinese features imported
  - Data usage tiles like China control center present
  - Power menu under keyguard choice
  - Latest TWRP/OFOX included in a/b devices
  - Power menu of MIUI 13 styled modified
  - Properly patched theme store, all themes and import option works
  - Mi Share and Nearby Share working flawlessly
  - Removed mi logging from apps
  - MIUI Dialer, Messages, Launcher apps are installed
  - Many new launcher settings including 7x16 grid view, double tap to sleep, dock icons number selection etc
  - App vault and Google discover both available to choose, install Google app for discover use
  - Search bar converted to google one instead of mi search
  - Choice in MIUI 13 styled control center and MIUI 12 styled control center
  - Music player widget support on Control center. show/hide
  - Mi Hub on control center. show/hide
  - 4 way volume panels, system and notif sounds are separately controlled
  - Autorun of apps fixed, all apps will receive notifications fine even in background, if not, turn it on yourself
  - Performance apps tuned
  - All google apps should be enabled and working now, cast etc, install apps and they are supported
  - Colored notification icons choice
  - Screenshots in secure apps. enable/disable
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Choice of 60/90/120 framerate selection
  - Many famous languages are added systemwide to all apps
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Choice of selection for number of icons in MIUI 12 Control center
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2022-09-11 EliteRom 22.9.7-A12-MIUI 13:
  - Base updated to Latest Weekly rom
  - Changed recorder app design
  - Fix lockscreen top left large lock screen clock style was missing some characters
  - In filemanager you can add up to 4 files in the new widget
  - Folder columns 3/4 options choice
  - Data usage now show on MIUI 13 styled Control center
  - Google startup present now instead of MIUI, it let you login/restore apps, data from google account
  - Latest Security app and launcher updated
  - Mi Browser is present in roms now as no browser was available by default
  - Many under the hood fixes
  - 90 FPS on CODM/PUBGKr/PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
  - Bubble notifications are perfectly fine now,
  - Slow charge, Deep sleep issues fixed
  - Fonts selection in display has medium option too now
  - Enabled Super resolution, MEMC, AI Image enhancement, AI HDR enhancement features in display settings
  - Auto call recording option is back
  - Many new settings under Special features
  - Hide apps icon on desktop is added
  - Swiping screen to get shortcut apps/gestures added
  - Fixed incoming calls as pop up instead of full screen
  - Fixed notification issues, now coming normal and instant (yeah try it)
  - Safetynet passed by default, no magisk installed
  - 90 FPS on PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
  - Unlimited google photos without root/module in high quality
  - New Elite bootanimation <3
  - Removed useless charging colors menu, no one use it
  - Missing app icons are added back
  - Region choice is present
  - all special features from China base
  - Privacy dot icon on statusbar switchable
  - Many new chinese features imported
  - Data usage tiles like China control center present
  - Power menu under keyguard choice
  - Latest TWRP/OFOX included in a/b devices
  - Power menu of MIUI 13 styled modified
  - Properly patched theme store, all themes and import option works
  - Mi Share and Nearby Share working flawlessly
  - Removed mi logging from apps
  - MIUI Dialer, Messages, Launcher apps are installed
  - Many new launcher settings including 7x16 grid view, double tap to sleep, dock icons number selection etc
  - App vault and Google discover both available to choose, install Google app for discover use
  - Search bar converted to google one instead of mi search
  - Choice in MIUI 13 styled control center and MIUI 12 styled control center
  - Music player widget support on Control center. show/hide
  - Mi Hub on control center. show/hide
  - 4 way volume panels, system and notif sounds are separately controlled
  - Autorun of apps fixed, all apps will receive notifications fine even in background, if not, turn it on yourself
  - Performance apps tuned
  - All google apps should be enabled and working now, cast etc, install apps and they are supported
  - Colored notification icons choice
  - Screenshots in secure apps. enable/disable
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Choice of 60/90/120 framerate selection
  - Many famous languages are added systemwide to all apps
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Choice of selection for number of icons in MIUI 12 Control center
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2022-06-20 EliteRom 22.6.15-A12-MIUI 13:
  - Base updated to Latest Weekly rom.
  - Safetynet passed by default, no magisk installed
  - Fixed issue of Mi Account not showing logo in settings
  - Fixed incoming calls as pop up instead of full screen
  - Fixed notification issues, now coming normal and instant (yeah try it)
  - 90 FPS on PUBG/BGMI without root/module. Model is also unchanged
  - Unlimited google photos without root/module in high quality
  - New Elite bootanimation <3
  - Removed useless charging colors menu, no one use it
  - Missing app icons are added back
  - Region choice is present
  - all special features from China base
  - Privacy dot icon on statusbar switchable
  - Many new chinese features imported
  - Data usage tiles like China control center present
  - Power menu under keyguard choice
  - Latest TWRP/OFOX included in a/b devices
  - Power menu of MIUI 13 styled modified
  - Properly patched theme store, all themes and import option works
  - Mi Share and Nearby Share working flawlessly
  - Removed mi logging from apps
  - MIUI Dialer, Messages, Launcher apps are installed
  - Many new launcher settings including 7x16 grid view, double tap to sleep, dock icons number selection etc
  - App vault and Google discover both available to choose, install Google app for discover use
  - Search bar converted to google one instead of mi search
  - Choice in MIUI 13 styled control center and MIUI 12 styled control center
  - Music player widget support on Control center. show/hide
  - Mi Hub on control center. show/hide
  - 4 way volume panels, system and notif sounds are separately controlled
  - Autorun of apps fixed, all apps will receive notifications fine even in background, if not, turn it on yourself
  - Performance apps tuned
  - All google apps should be enabled and working now, cast etc, install apps and they are supported
  - Colored notification icons choice
  - Screenshots in secure apps. enable/disable
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Choice of 60/90/120 framerate selection
  - Many famous languages are added systemwide to all apps
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Choice of selection for number of icons in MIUI 12 Control center
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2022-06-02 EliteRom 13.0.8.0-A12-MIUI 13:
  - Base updated to Global Stable 13.0.8.0 MIUI 13 Global rom
  - 90 fps unlocked by default in PUBG, no game file modified, no model change, no root
  - Google unlimited photos avaialble
  - No more chinese apps, Mi Video, Calendar, Gallery, all updated to MultiLanguages
  - Screenshot frame feature for many devices
  - Permissions are not more visible/popup asking for permissions for apps
  - Apps installing is not a big issue now, degrade/upgrade/diff signatures, all installable
  - Smart Networks full menu available now, Please choose SIM number with fresh brain, critical
  - Data Tile works fine on China build
  - Gloves Mode added in display to use device wearing gloves
  Previous ones inside too:
  - R/W system
  + Fixed late opening of Power menu
  + Fixed late notifications issue
  - Enforcing Build
  - Deodexed ROM.
  - Disable system apps
  - Downgrading apps possible
  - MultiLanguage support
  - Background effects of different types on notification panel
  - Colored notification icons choice
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Many new gestures for launchers on double tap and swiping up to user's choice
  - Many famous languages are added
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Disable global dark mode for all apps at once choice
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar.
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - No magisk preinstalled.
  - Safetynet passed by default
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Mi Dialer and Messages app.
  - Preferred Network Types selection. choose from various options not present in normal roms.
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Lockscreen Notifications will show always if unread.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Magisk-v23 patched provided for root,
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage ;)

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2022-05-06 EliteRom 13.0.7.0-A12-MIUI 13:
  - Base updated to Global Stable 13.0.7.0 MIUI 13 Global rom
  - No more chinese apps, Mi Video, Calendar, Gallery, all updated to MultiLanguages
  - Screenshot frame feature for many devices
  - Permissions are not more visible/popup asking for permissions for apps
  - Apps installing is not a big issue now, degrade/upgrade/diff signatures, all installable
  - Smart Networks full menu available now, Please choose SIM number with fresh brain, critical
  - Data Tile works fine on China build
  - Gloves Mode added in display to use device wearing gloves
  Previous ones inside too:
  - R/W system
  + Fixed late opening of Power menu
  + Fixed late notifications issue
  - Enforcing Build
  - Deodexed ROM.
  - Disable system apps
  - Downgrading apps possible
  - MultiLanguage support
  - Background effects of different types on notification panel
  - Colored notification icons choice
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Many new gestures for launchers on double tap and swiping up to user's choice
  - Many famous languages are added
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Disable global dark mode for all apps at once choice
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar.
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - No magisk preinstalled.
  - Safetynet passed by default
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Mi Dialer and Messages app.
  - Preferred Network Types selection. choose from various options not present in normal roms.
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Lockscreen Notifications will show always if unread.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Magisk-v23 patched provided for root,
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage ;)

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2022-01-26 EliteRom 13.0.2.0-A12-MIUI 13:
  - Base updated to MIUI 13.0.2.0 Stable rom
  - No more chinese apps, Mi Video, Calendar, Gallery, all updated to MultiLanguages
  - Screenshot frame feature for many devices
  - Permissions are not more visible/popup asking for permissions for apps
  - Apps installing is not a big issue now, degrade/upgrade/diff signatures, all installable
  - Smart Networks full menu available now, Please choose SIM number with fresh brain, critical
  - Data Tile works fine on China build
  - Gloves Mode added in display to use device wearing gloves
  Previous ones inside too:
  - R/W system
  - Enforcing Build
  - Deodexed ROM.
  - Disable system apps
  - Downgrading apps possible
  - MultiLanguage support
  - Background effects of different types on notification panel
  - Colored notification icons choice
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Many new gestures for launchers on double tap and swiping up to user's choice
  - Many famous languages are added
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Disable global dark mode for all apps at once choice
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar.
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - No magisk preinstalled.
  - Safetynet passed by default
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Mi Dialer and Messages app.
  - Preferred Network Types selection. choose from various options not present in normal roms.
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Lockscreen Notifications will show always if unread.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Magisk-v23 patched provided for root,
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage ;)

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2021-12-23 EliteRom Port 21.12.8-A11-Miui12.6:
  - Base updated to China beta 21.12.8 Weekly rom
  - No more chinese apps, Mi Video, Calendar, Gallery, all updated to MultiLanguages
  - Screenshot frame feature for many devices
  - Permissions are not more visible/popup asking for permissions for apps
  - Apps installing is not a big issue now, degrade/upgrade/diff signatures, all installable
  - Smart Networks full menu available now, Please choose SIM number with fresh brain, critical
  - Data Tile works fine on China build
  - Gloves Mode added in display to use device wearing gloves
  Previous ones inside too:
  - R/W system
  - Enforcing Build
  - Deodexed ROM.
  - Disable system apps
  - Downgrading apps possible
  - MultiLanguage support
  - Background effects of different types on notification panel
  - Colored notification icons choice
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Many new gestures for launchers on double tap and swiping up to user's choice
  - Many famous languages are added
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Disable global dark mode for all apps at once choice
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar.
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - No magisk preinstalled.
  - Safetynet passed by default
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Mi Dialer and Messages app.
  - Preferred Network Types selection. choose from various options not present in normal roms.
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Lockscreen Notifications will show always if unread.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Magisk-v23 patched provided for root,
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage ;)

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2021-11-25 Elite ROM 21.11.24-A11-Miui12.6:
  - Base updated to China beta 21.11.24 Weekly rom.
  - R/W system
  - Enforcing Build
  - Deodexed ROM.
  - Disable system apps
  - Downgrading apps possible
  - MultiLanguage support
  - Background effects of different types on notification panel
  - Colored notification icons choice
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Choice of 60/90/120 framerate selection
  - Many new gestures for launchers on double tap and swiping up to user's choice
  - Many famous languages are added
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Disable global dark mode for all apps at once choice
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar.
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - No magisk preinstalled.
  - Safetynet passed by default
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Mi Dialer, Launcher and Messages app.
  - Preferred Network Types selection. choose from various options not present in normal roms.
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Lockscreen Notifications will show always if unread.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Magisk-v23 patched provided for root,
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage ;)

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2021-09-29 Elite ROM 12.5.8.0-A11:
  - Base updated to 12.5.8.0 Global rom.
  - R/W system
  - Enforcing Build
  - Deodexed ROM.
  - Background effects of different types on notification panel
  - Colored notification icons choice
  - PiP size choice
  - PiP corners choice
  - Choice of 60/90/120 framerate selection
  - Many new gestures for launchers on double tap and swiping up to user's choice
  - Many famous languages are added
  - Removed system updater,
  - More animation scale values
  - Disable global dark mode for all apps at once choice
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar.
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - No magisk preinstalled.
  - Safetynet passed by default
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Mi Dialer and Messages app.
  - Preferred Network Types selection. choose from various options not present in normal roms.
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Lockscreen Notifications will show always if unread.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - System apps will be updated to latest versions
  - Magisk-v23 patched provided for root,
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage ;)

  2021-08-14 Elite ROM 12.5.6-A11:
  - Base updated to Stable 12.5.6 rom.
  - R/W system
  - Enforcing Build
  - Deodexed ROM.
  - QS toggles coloring options are available now. change toggles on/off colors as you wish on old notification shade.
  - Mute notifications if screen is on option.
  - Disable global dark mode for all apps at once choice
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar.
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - No magisk preinstalled.
  - Safetynet passed by default
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Mi Dialer and Messages app.
  - Preferred Network Types selection. choose from various options not present in normal roms.
  - Colored notifications: Chats, sender, summary, title and many more coloring on user's choice
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Lockscreen Notifications will show always if unread.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - New type of charging animation on glow option.
  - System apps will be updated to latest versions
  - Magisk-v23 patched provided for root,
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage ;)

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!

  2021-06-28 Elite ROM 12.5.3-A11:
  - R/W system
  - Deodexed ROM.
  - Netspeed color choice.
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - Enforcing Selinux.
  - Adblocker disabled
  - Google pkg installer instead of MIUI,
  - Mi Dialer and Messages app.
  - Google Round corners are present now, you can easily remove them by just removing a prop from a module.
  - Preferred Network Types selection. choose from various options not present in normal roms.
  - Colored notifications: Chats, sender, summary, title and many more coloring on user's choice
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Lockscreen Notifications.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Unlocked/Nuked Thermals for boosted performance.
  - Gorgeous charging animations with customizations now
  - Storage tab by default when you open File Explorer.
  - System apps will be updated to latest versions after testing them thoroughly
  - Latest GPU drivers, Latest OpenGL drivers integrated
  - Magisk-v23 patched provided for root,
  - SmoothUI tweaks by Elite Development
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled

  Its just starting release, More to come there, stay tuned for next one ;)

  2021-04-30 Elite ROM 12.0.14.0-A11:
  - First build. initial release. bear with it xD
  - R/W system. you can add/remove/debloat stuff from it.
  - Edge effects. lightning animations of dark purple color.
  - Notifications background matrix effect BUT only on blur background themes, like default/stock.
  - Enforcing Selinux.
  - Navbar button colors are customizable now.
  - Sampling frequency, bitrate for recording calls can be set on user's choice
  - Action selection after incoming or outgoing call.
  - Custom background choose option for call
  - Maximum brightness on active call
  - Night Mode/daylight mode in calls
  - Avatar size for contacts. On user's choice
  - Location of inCall buttons on user's choice
  - Many ident and moving buttons options for caller name, avatar, size etc. Explore yourself
  - New sounds from MIUI 12.5.
  - Google Round corners are present now, you can easily remove them by just removing a prop from module.
  - Full Screen Caller selection
  - ActionBar type selection, Choose old MIUI11 type small actionbar or Dynamic like MIUI12.
  - Mute Notifications sound when screen is on.
  - Preferred Network Types selection. choose from various options not present in normal roms.
  - Volumebar show time, single and expanded
  - Colored notifications: Chats, sender, summary, title and many more coloring on user's choice
  - QS Tiles customizations: Change toggling animations, fast/slow, style. Toggle flow animations of various types. purely smooth
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Notification Icons Size, you can enlarge or make it small according to your need.
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Lockscreen Notifications.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Ability to Disable Notifications of any app, either system apps or normal
  - Gorgeous charging animations with customizations now
  - Storage tab by default when you open File Explorer.
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Adblocker activated by default.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - System apps will be updated to latest versions after testing them thoroughly
  - Deodexed ROM.
  - Enlarged thumbnails in contacts and call log.
  - Magisk-Canary provided for root,
  - SmoothUI tweaks by Elite Development
  - Amoled Colors module, need kernel support.

  If you having issue in adding account to Chrome, please give chrome all permissions manually and try.
  4
  EliteRom-12.5.6.0 Stable Released for Redmi Note 10 Pro/Max
  - Base updated to Stable 12.5.6 rom.
  - R/W system
  - Enforcing Build
  - Deodexed ROM.
  - QS toggles coloring options are available now. change toggles on/off colors as you wish on old notification shade.
  - Mute notifications if screen is on option.
  - Disable global dark mode for all apps at once choice
  - Choice of selection for number of toggles in Old minimized shade notification bar.
  - Choice of selection for number of toggles in Old expanded shade notification bar.
  - Choice of selection for number of rows in Old shade notification bar.
  - Ability to Install system apk downloaded from third-party sources.
  - Totally Debloated, No useless crap there. Super wallpapers removed, install apks if you need.
  - No magisk preinstalled.
  - Safetynet passed by default
  - MIUI patched package installer instead of Google,
  - Mi Dialer and Messages app.
  - Preferred Network Types selection. choose from various options not present in normal roms.
  - Colored notifications: Chats, sender, summary, title and many more coloring on user's choice
  - Disabled annoying low battery notification
  - Dynamic Number of Notification Icons, you can select instantly how many icons to show in statusbar.
  - Lockscreen Notifications will show always if unread.
  - Signature verification disabled in totally. Install lower versions, different signature apps possible.
  - Gorgeous charging flow animation with customizations now
  - New type of charging animation on glow option.
  - System apps will be updated to latest versions
  - Magisk-v23 patched provided for root,
  - Amoled Colors module, need kernel support.
  - Encryption disabled by default. Now Elite works with both encrypted/decrypted storage ;)

  Above changelog doesn't contain Xiaomi/Xiaomi.eu rom's Changelog, its included in roms and can be found on their web!
  3
  It is Miui Dialer and miui SMS