Question Root Redmi K40 MIUI 13.0.3 XIAOMI.EU ROM

Search This thread

binh_hv

New member
Jan 26, 2022
4
0
Tôi đã nâng cấp điện thoại K40 của tôi lên phiên bản rom fastboot 13.0.3 xiaomi.eu, tuy nhiên tôi đã thử Root nó theo cách dưới mà không thành công. Sau khi khởi động lại mọi thứ vẫn không thay đổi.

----------

MOD EDIT: English Translation Below

I have upgraded my K40 phone to 13.0.3 xiaomi.eu fastboot rom, however I have tried Rooting it below without success. After reboot everything remains unchanged.
 

Attachments

 • Screenshot_2022-01-26-19-25-42-235_com.coccoc.trinhduyet.jpg
  Screenshot_2022-01-26-19-25-42-235_com.coccoc.trinhduyet.jpg
  734.8 KB · Views: 140
Last edited by a moderator:

shadowstep

Forum Moderator
Staff member
Jun 6, 2014
5,975
13,762
31
Ambala
OnePlus 9R
@binh_hv Hi! I see that you're new here. Welcome to XDA! :) Please note that XDA is an international forum, and hence only English is permitted to be used across the website.

The above is as per the Forum Rules:
4. Use the English language.

We understand that with all the different nationalities, not everyone speaks English well, but please try. If you're really unable to post in English, use an online translator. You're free to include your original message in your own language, below the English translation. (This rule covers your posts, profile entries and signature). You could try :- https://translate.google.com/ or https://www.babelfish.com/ or use one of your choice.

As a courtesy, I've added the English translation to your post. Going forward, kindly use English to post/reply on the forum. :)

Regards,
shadowstep
Forum Moderator

----------

Chào! Tôi thấy rằng bạn là người mới ở đây. Chào mừng bạn đến với XDA! :) Xin lưu ý rằng XDA là một diễn đàn quốc tế, và do đó chỉ có tiếng Anh được phép sử dụng trên trang web.

Trên đây là theo Quy tắc diễn đàn:
4. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

Chúng tôi hiểu rằng với tất cả các quốc tịch khác nhau, không phải ai cũng nói tiếng Anh tốt, nhưng hãy cố gắng. Nếu bạn thực sự không thể đăng bài bằng tiếng Anh, hãy sử dụng một phiên dịch trực tuyến. Bạn có thể tự do bao gồm thông điệp gốc của mình bằng ngôn ngữ của riêng bạn, bên dưới bản dịch tiếng Anh. (Quy tắc này bao gồm các bài đăng, mục tiểu sử và chữ ký của bạn). Bạn có thể thử: - https://translate.google.com/ hoặc https://www.babelfish.com/ hoặc sử dụng một trong những lựa chọn của bạn.

Theo phép lịch sự, tôi đã thêm bản dịch tiếng Anh vào bài đăng của bạn. Trong tương lai, vui lòng sử dụng tiếng Anh để đăng / trả lời trên diễn đàn. :)

Trân trọng,
shadowstep
Người điều hành diễn đàn
 
Tôi đã nâng cấp điện thoại K40 của tôi lên phiên bản rom fastboot 13.0.3 xiaomi.eu, tuy nhiên tôi đã thử Root nó theo cách dưới mà không thành công. Sau khi khởi động lại mọi thứ vẫn không thay đổi.

----------

MOD EDIT: English Translation Below

I have upgraded my K40 phone to 13.0.3 xiaomi.eu fastboot rom, however I have tried Rooting it below without success. After reboot everything remains unchanged.
Take boot.img from your miui eu rom and patch with magisk, and flash patched boot with fastboot
 

binh_hv

New member
Jan 26, 2022
4
0
@binh_hv Hi! I see that you're new here. Welcome to XDA! :) Please note that XDA is an international forum, and hence only English is permitted to be used across the website.

The above is as per the Forum Rules:


As a courtesy, I've added the English translation to your post. Going forward, kindly use English to post/reply on the forum. :)

Regards,
shadowstep
Forum Moderator

----------

Chào! Tôi thấy rằng bạn là người mới ở đây. Chào mừng bạn đến với XDA! :) Xin lưu ý rằng XDA là một diễn đàn quốc tế, và do đó chỉ có tiếng Anh được phép sử dụng trên trang web.

Trên đây là theo Quy tắc diễn đàn:


Theo phép lịch sự, tôi đã thêm bản dịch tiếng Anh vào bài đăng của bạn. Trong tương lai, vui lòng sử dụng tiếng Anh để đăng / trả lời trên diễn đàn. :)

Trân trọng,
shadowstep
Người điều hành diễn đàn
Sorry, i'll do it at the next time 😁
 

Top Liked Posts

 • There are no posts matching your filters.
 • 2
  @binh_hv Hi! I see that you're new here. Welcome to XDA! :) Please note that XDA is an international forum, and hence only English is permitted to be used across the website.

  The above is as per the Forum Rules:
  4. Use the English language.

  We understand that with all the different nationalities, not everyone speaks English well, but please try. If you're really unable to post in English, use an online translator. You're free to include your original message in your own language, below the English translation. (This rule covers your posts, profile entries and signature). You could try :- https://translate.google.com/ or https://www.babelfish.com/ or use one of your choice.

  As a courtesy, I've added the English translation to your post. Going forward, kindly use English to post/reply on the forum. :)

  Regards,
  shadowstep
  Forum Moderator

  ----------

  Chào! Tôi thấy rằng bạn là người mới ở đây. Chào mừng bạn đến với XDA! :) Xin lưu ý rằng XDA là một diễn đàn quốc tế, và do đó chỉ có tiếng Anh được phép sử dụng trên trang web.

  Trên đây là theo Quy tắc diễn đàn:
  4. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

  Chúng tôi hiểu rằng với tất cả các quốc tịch khác nhau, không phải ai cũng nói tiếng Anh tốt, nhưng hãy cố gắng. Nếu bạn thực sự không thể đăng bài bằng tiếng Anh, hãy sử dụng một phiên dịch trực tuyến. Bạn có thể tự do bao gồm thông điệp gốc của mình bằng ngôn ngữ của riêng bạn, bên dưới bản dịch tiếng Anh. (Quy tắc này bao gồm các bài đăng, mục tiểu sử và chữ ký của bạn). Bạn có thể thử: - https://translate.google.com/ hoặc https://www.babelfish.com/ hoặc sử dụng một trong những lựa chọn của bạn.

  Theo phép lịch sự, tôi đã thêm bản dịch tiếng Anh vào bài đăng của bạn. Trong tương lai, vui lòng sử dụng tiếng Anh để đăng / trả lời trên diễn đàn. :)

  Trân trọng,
  shadowstep
  Người điều hành diễn đàn