How To Guide Unlock Bootloader without proper unlock file - Xiaoxin Pad Pro 2021 [TB-J716F]

Search This thread

rêkleighner

New member
Sep 24, 2022
1
0
You only need to lock after you updated your system to ZUI 13.1.560 (search the forum for the files), else it will "semi-brick" your device.
Follow my guide to unlock back your device.
Do you know where I can find the update.zip file for 13.1.560? Couldn't find it on the forum. I tried locking on 13.1.550, but it's 'semi-bricked', not the latest version. Thank you in advance.

-------->>>>OTA update is possible in version 13.1.550! I may need it later, so I'll try to extract it with adb logcat. thank you
 
Last edited:
Sep 23, 2022
15
9
Lenovo P11
Hello fellow friend,

"Corrupted device" NO LONGER
This guide is targetted at those who like me, locked their bootloader and got the message : "corrupted device blabla"
And are desperate as Lenovo doesn't answer when we ask for the unlock file via the ZUI unlock website.

Well, it is possible to change your serial number temporarily to unlock your bootloader with a known file for this serial. And this how you do it ->

1. Go into EDL mode (hold down volume up and connect to PC)
2. Launch QFIL, go to Tools -> Partition Manager (make sure you have selected the correct programmer prog_firehose_ddr.elf from the Chinese ROM)
3. Right click on the partition "fpinfo" -> Manage Partition
4. Click read data
5. Backup the data (it contains your serial number), you can find it in : AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL\"your folder" mine is COMPORT_3 (the file contains the start adress of the partition : 0x2208)
6. Open a copy with an hex editor like HxD and modify your SN to HAHAHAHA (make sure your file is the same size as the original)
7. Back to QFIL : Load the modified file to the partition
8. Right click on the partition "frp" -> Manage Partition
9. Backup the data (file 0x2188)
10.
Open a copy and change the last byte from 00 to 01
11. Back to QFIL : Load the modified file to the partition
12. Download sn.img for HAHAHAHA from here
13. Boot your tablet into bootloader mode (check the new SN)
14. fastboot flash unlock sn.img
15. fastboot oem unlock-go

16. CELEBRATE because your bootloader is unlocked !
17. Back to QFIL : inject back your serial number backup in partition "fpinfo"
18. You can go back where you left -> Flash the Stock Chinese ROM
awesome, saved me ! thanks so much
 

Asakura088

Member
Sep 11, 2022
16
6
Hello fellow friend,

"Corrupted device" NO LONGER
This guide is targetted at those who like me, locked their bootloader and got the message : "corrupted device blabla"
And are desperate as Lenovo doesn't answer when we ask for the unlock file via the ZUI unlock website.

Well, it is possible to change your serial number temporarily to unlock your bootloader with a known file for this serial. And this how you do it ->

1. Go into EDL mode (hold down volume up and connect to PC)
2. Launch QFIL, go to Tools -> Partition Manager (make sure you have selected the correct programmer prog_firehose_ddr.elf from the Chinese ROM)
3. Right click on the partition "fpinfo" -> Manage Partition
4. Nhấp vào đọc dữ liệu
5. Sao lưu dữ liệu (nó chứa số sê-ri của bạn), bạn có thể tìm thấy nó trong: AppData \ Roaming \ Qualcomm \ QFIL \ "thư mục của bạn" của tôi là COMPORT_3 (tệp chứa địa chỉ bắt đầu của phân vùng: 0x2208 )
6. Mở một bản sao bằng trình chỉnh sửa hex như HxD và sửa đổi SN của bạn thành HAHAHAHA (đảm bảo rằng tệp của bạn có ***g kích thước với bản gốc)
7. Quay lại QFIL: Tải tệp đã sửa đổi vào phân vùng
8. Nhấp chuột phải vào phân vùng " frp " -> Quản lý phân vùng
9. Sao lưu dữ liệu (tệp 0x2188)
10.
Mở một bản sao và thay đổi byte cuối ***g từ 00 thành 01
11. Quay lại QFIL: Tải tệp đã sửa đổi vào phân vùng
12. Tải xuống sn.img cho HAHAHAHA từ đây
13. Khởi động máy tính bảng của bạn vào chế độ bộ nạp khởi động (kiểm tra SN mới)
14. mở khóa flash fastboot sn.img
15. fastboot oem unlock-go

16. KỶ NIỆM vì bộ nạp khởi động của bạn đã được mở khóa!
17. Quay lại QFIL: đưa bản sao lưu số sê-ri của bạn vào phân vùng " fpinfo "
18. Bạn có thể quay lại nơi bạn đã rời đi -> Flash ROM Stock tiếng Trung
I don't quite understand steps 3 and 4 can you help me with illustrations? Thanks you
 
 • Like
Reactions: marcosvsgouvea
Sep 23, 2022
15
9
Lenovo P11
Before you do 3 and 4

Open Qfil and click on SelectPort button, then you to go Tools and Partition Manager, after that you load the file that shows in step 2. when you do that a poup up should appear then you go through step 3 and 4
 
 • Like
Reactions: tinybilbo

Asakura088

Member
Sep 11, 2022
16
6
Trước khi bạn làm 3 và 4

Mở Qfil và nhấp vào nút SelectPort, sau đó bạn đi tới Công cụ và Trình quản lý phân vùng, sau đó bạn tải tệp hiển thị ở bước 2. Khi bạn làm điều đó, một túi sẽ xuất hiện thì bạn chuyển qua bước 3 và 4
Bạn có thể cho tôi một số hình ảnh cụ thể? Cảm ơn
 
Sep 23, 2022
15
9
Lenovo P11
P11.png
 
Sep 23, 2022
15
9
Lenovo P11
Tôi đã đọc dữ liệu, giờ tôi muốn sao lưu lại và tìm để chỉnh sửa thì làm thế nào? Tôi đã có HxD
you go to your folder "C:\Users\youruser\AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL" then u will find a few folders right there, one folder will have the file name "ReadData_ufs_Lun0_0x2188" (something like that), u will make a copy of this file to backup because you will have to modify one
 

Asakura088

Member
Sep 11, 2022
16
6
View attachment 5724861
đây là cách nó sẽ như thế nào sau khi bạn sửa đổi (nếu SN của bạn có 8 ký tự thì bạn phải thực hiện HAHAHAHA, nếu nhiều hơn bạn có thêm HAHA để bằng với kích thước.)
đây là tệp thứ hai bạn phải sửa đổi ở bước 10View attachment 5724863
Sau khi chỉnh sửa, tôi sử dụng chúng để thay thế phân vùng cũ đúng không?
 

Asakura088

Member
Sep 11, 2022
16
6
có, sau khi bạn sửa đổi, bạn nhấp vào nút tải và tải tệp đã sửa đổi (hãy nhớ sao lưu các tệp gốc, vì bạn sẽ cần nó sau khi mở khóa thiết bị của mình và sau đó bạn tải lại các tệp gốc)
Mình đã làm rồi nhưng khi vào fastboot để flash sn.img của HAHAHAHA thì máy không nhận flash, khi nạp serial gốc thì máy nhận fastboot.
 

Attachments

 • 9E17862C-3AE3-4F3D-BBBC-02235463C153.jpeg
  9E17862C-3AE3-4F3D-BBBC-02235463C153.jpeg
  1.6 MB · Views: 76
 • C5D01865-4739-4ECC-9094-37EEAF312672.jpeg
  C5D01865-4739-4ECC-9094-37EEAF312672.jpeg
  1.6 MB · Views: 80
Sep 23, 2022
15
9
Lenovo P11
Mình đã làm rồi nhưng khi vào fastboot để flash sn.img của HAHAHAHA thì máy không nhận flash, khi nạp serial gốc thì máy nhận fastboot.
You should turn off your device then hold volume up and connect USB to computer, after that you run fastboot comand to unlock, then you disconnect and turn on our device you should see bootloader unlocked, then you load the Chinese rom and load back the files you did backup
 

Asakura088

Member
Sep 11, 2022
16
6
Khi download root file về máy sẽ nhận fastboot như hình. Khi download file đã được chỉnh sửa về máy tính không nhận được. Mình đã tắt máy và làm như bạn hướng dẫn nhưng vẫn không flash được sn.img
 

Attachments

 • 153A448F-FC89-4C2E-831C-D245FE56F50A.jpeg
  153A448F-FC89-4C2E-831C-D245FE56F50A.jpeg
  1.6 MB · Views: 62
 • 5EE0F689-1EB7-4A20-9580-0A305FE3907B.jpeg
  5EE0F689-1EB7-4A20-9580-0A305FE3907B.jpeg
  1.9 MB · Views: 59

Asakura088

Member
Sep 11, 2022
16
6
Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên, bạn sẽ thấy bootloader được mở key, sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên, bạn sẽ thấy bootloader được mở key, sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
to
Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên, bạn sẽ thấy bootloader được mở khóa , sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên bạn sẽ thấy bootloader được mở khóa, sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
I have succeeded thank you very much for your kind help. Dear friend
 

Top Liked Posts

 • There are no posts matching your filters.
 • 15
  Hello fellow friend,

  "Corrupted device" NO LONGER
  This guide is targetted at those who like me, locked their bootloader and got the message : "corrupted device blabla"
  And are desperate as Lenovo doesn't answer when we ask for the unlock file via the ZUI unlock website.

  Well, it is possible to change your serial number temporarily to unlock your bootloader with a known file for this serial. And this how you do it ->

  1. Go into EDL mode (hold down volume up and connect to PC)
  2. Launch QFIL, go to Tools -> Partition Manager (make sure you have selected the correct programmer prog_firehose_ddr.elf from the Chinese ROM)
  3. Right click on the partition "fpinfo" -> Manage Partition
  4. Click read data
  5. Backup the data (it contains your serial number), you can find it in : AppData\Roaming\Qualcomm\QFIL\"your folder" mine is COMPORT_3 (the file contains the start adress of the partition : 0x2208)
  6. Open a copy with an hex editor like HxD and modify your SN to HAHAHAHA (make sure your file is the same size as the original)
  7. Back to QFIL : Load the modified file to the partition
  8. Right click on the partition "frp" -> Manage Partition
  9. Backup the data (file 0x2188)
  10.
  Open a copy and change the last byte from 00 to 01
  11. Back to QFIL : Load the modified file to the partition
  12. Download sn.img for HAHAHAHA from here
  13. Boot your tablet into bootloader mode (check the new SN)
  14. fastboot flash unlock sn.img
  15. fastboot oem unlock-go

  16. CELEBRATE because your bootloader is unlocked !
  17. Back to QFIL : inject back your serial number backup in partition "fpinfo"
  18. You can go back where you left -> Flash the Stock Chinese ROM
  3
  Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên, bạn sẽ thấy bootloader được mở key, sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
  Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên, bạn sẽ thấy bootloader được mở key, sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
  to
  Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên, bạn sẽ thấy bootloader được mở khóa , sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
  Bạn nên tắt thiết bị của mình sau đó nhấn nút tăng âm lượng và kết nối USB với máy tính, sau đó bạn chạy fastboot comand để mở khóa, sau đó bạn ngắt kết nối và bật thiết bị lên bạn sẽ thấy bootloader được mở khóa, sau đó bạn tải rom tiếng Trung và tải lại các tập tin bạn đã sao lưu
  I have succeeded thank you very much for your kind help. Dear friend
  2
  Had an error here. Need some help.
  Tablet P11 Pro 2021 now is just in black screen, like in EDL Mode, if I try to access or download anything via QFIL I got MetaCli Not Found and Download Fail:Sahara Fail:QSaharaServer Fail:process fail

  QFIL still recognizes, but ADB can't list to reboot EDL, any thought
  Looks like your device is is EDL mode, disconnect all the cables hold power until you see the screen
  2
  I have succeeded thank you very much for your kind help. Dear friend
  You're welcome !
  1
  did you lost safetynet when unlocked bootloader ? also after locking the bootloader ?