Question Unstable usb problem

Search This thread

Difficul

Senior Member
Jul 2, 2021
218
6
Tab của mình bị chết mấy ngày rồi, mình thử hồi sinh lại thì kết nối được với máy tính của mình trình quản lý thiết bị hiển thị máy nhưng không hiển thị liên tục, ai đó làm ơn giúp mình vấn đề kết nối tab cứng với máy tính với
 

Difficul

Senior Member
Jul 2, 2021
218
6
1660922833665.png