• Introducing XDA Computing: Discussion zones for Hardware, Software, and more!    Check it out!

Question When I flash a custom recovery i get a black screen when i try to boot into

Search This thread

velosa

Senior Member
May 3, 2013
911
213
Funchal
Did you follow this steps:

1. fastboot devices

2. fastboot --disable-verity --disable-verification flash vbmeta vbmetaname.img

3. fastboot flash recovery recoveryname.img

4. fastboot reboot recovery
I have this installed miui_LIMEGlobal_V12.0.16.0.QJQMIXM_ae9abfb546_10.0 and it extracts vbmetadata to do these steps but with no effect
 

Huyhoang1996

Member
Sep 27, 2021
13
1
Hi, I have a problem in my Redmi 9 power when i try to flash any custom recovery it flashes but when i try to boot into the recovery i get just a black screen, i tried different recoverys but i get the same result
I found this (twrp3.5.2), it's not on xda, but it works on any rom. twrp 3.5.1 only works with miui 12.0.6 or lower
 

Huyhoang1996

Member
Sep 27, 2021
13
1
Thiết bị của tôi không bị brick. Và ngay cả khi thực hiện các bước này bằng fastboot cũng không cài đặt được recovery. Anh ta nhận được màn hình đen. Và sau đó tôi nhấn nút nguồn và nó khởi động lại bình thường, nhưng không cần cài đặt khôi phục tùy chỉnh. Tôi có cần vá vbmeta không? Tôi đã cài đặt miui_LIMEGlobal_V12.0.16.0.QJQMIXM_ae9abfb546_10.0 này và nó trích xuất vbmeta để thực hiện các bước này nhưng không có tác dụng
You just need to use twrp 3.5.2, I posted at #22. If the touchscreen is not working in twrp. don't worry, press the power key a few times